سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

شهریور96

عنوان مقاله : بررسی عملکرد حمل و نقل عمومی درشهر زاهدان (پژوهش موردی؛ اتوبوسرانی)
نویسندگان : معصومه حافظ زاده، حسین ملاشاهی ،فاطمه راشدی
صفحات : 1-14
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : روشهای ساماندهی وبهسازی بافت قدیم شهری نجف آبادبا استفاده از مدل ویکور
نویسندگان : سمیه شاکری قلعه سفیدی ، دکتر مهدی ابراهیمی پوزانی، دکتر رضا مختاری ملک آبادی
صفحات : 15-37
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : روشهای ساماندهی و بهسازی بافت قدیم شهری نجف آباد با استفاده از مدل ویکور
نویسندگان : دکتر رضامختاری ملک آبادی . دکتر مهدی ابراهیمی بوزانی .علیار شاه بندری قوچانی
صفحات : 38-62
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : میزان رضایتمندی شهروندان از فضاهای عمومی و تاثیر امنیت بر آن در بافت تاریخی بوشهر از دیدگاه ساکنین
نویسندگان : جواد دیوان دری ، سیده مریم سجادی
صفحات : 63-83
دانلود اصل مقاله
پوشال خاک اره پوشال آیدین آفیس نت طراحی سایت طراحی سایت قم طراحی سایت در قم طراحی ربات تلگرام