سیستم در حال پردازش می باشد ، لطفا شکیبا باشید
header

خرداد 96

عنوان مقاله : شهرسازی با توجه به شأن زن مسلمان
نویسندگان : زهرا شیرانی
صفحات : 1-10
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزيابي توزيع فضايي کاربری ها در سطح محلات شهرکرد ازتوابع تحليلي GIS
نویسندگان : ، محمد علی زاده ، رضا مستوفی الممالکی ، محمد حسین سرائی
صفحات : 11-26
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی مناطق شهری بر اساس برخورداری ساکنین از کیفیت زندگی مناسب با استفاده از روش های MCDM )مطالعه موردی: مناطق شهر تهران(
نویسندگان : عزت اله زمانی
صفحات : 27-44
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : بنياد های نظری شهرهای اسلامی
نویسندگان : دکتر مجید شمس ، تیمور محمدپور ، فرشاد خسروی، محسن ملک پور
صفحات : 45-61
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : شبیه سازی جریان ترافیک در جاده 41 ایران ; رویکرد تلفیقی سیستم های صف و سیستم های پویا
نویسندگان : حسن شاه محمد . پوریا شکسته بند
صفحات : 62-74
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارائه مدلی براساس روش مونت کارلو و زنجیره مارکوف به منظور پیش بینی میانگین سرعت باد در استان خوزستان
نویسندگان : حسن شاه محمد . پوریا شکسته بند . ندا سالمی
صفحات : 75-82
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : کاشانه مهر : طراحی خانه کودکان بی سرپرست و بد سرپرست با رویکرد روان شناسی رشد در خرمشهر
نویسندگان : نشاط اسمعیل زاده ,دکتر سیروس باور
صفحات : 84-94
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : تحلیلی بر ساماندهی بافت فرسوده چادگان( محله فصیحی)
نویسندگان : دکتر رضامختاری ملک آبادی . علیار شاه بندری قوچانی
صفحات : 95-112
دانلود اصل مقاله
عنوان مقاله : ارزیابی اثرات کالبدي- زيست محيطي اجراي طرح هادي در سکونت گاه هاي روستايي مورد: روستاي چاهوک(شهرستان مهرستان)
نویسندگان : مهدی براهوئی، مهرشاد طولابی نژاد، منیره دادکانی، سمیه راشدی
صفحات : 113-129
دانلود اصل مقاله
پوشال خاک اره پوشال آیدین آفیس نت طراحی سایت طراحی سایت قم طراحی سایت در قم طراحی ربات تلگرام